SLUŽBY

Ubytovanie

Naše zariadenie ponúka:1- lôžkové, 2-lôžkové a 3- lôžkové  izby.

Izby sú vybavené posteľami, nočnými stolíkmi, stoličkami, skriňami, kreslami a televízorom.

Každá izba má samostatnú kúpeľňu s WC, umývadlom a sprchou.

Klienti majú k dispozícii tlačidlá na privolanie opatrovateľov, ktorí majú na ruke signalizačné zariadenie.

Stravovanie

Klienti majú zabezpečenú stravu 5 krát denne.

Mobilným klientom sa strava vydáva v časovom rozvrhu v priestore na to určenom.

Imobilným klientom sa strava podáva na izbe klienta.

Strava sa podáva podľa jedálneho lístka, ktorý navrhuje a zostavuje šéfkuchár prevádzky pizzerie Palermo, ktorá je súčasťou objektu Alvinczyho 2B, na dva týždne vopred.

Rehabilitačný program

S našimi klientami pravidelne precvičujeme horné a dolné končatiny, odborné rehabilitácie vykonávame prostredníctvom ADOS.

Záujmová činnosť

Jednou z veľmi dôležitých činností v zariadení je organizácia voľného času klientov a jeho vypĺňanie zmysluplnými aktivitami.


Záujmové činnosti obsahujú zábavnú aj terapeutickú časť zameranú hlavne na rozvoj telesných, psychických a sociálnych zručností, znalostí a na podporu tvorivej činnosti.